Je rijbewijs halen, dan wil je uiteraard zo snel mogelijk. Onderdeel hiervan is het theorie examen. Een flinke klus want je hebt heel wat verkeersregels om te leren. Gelukkig is er op internet een website waar je jouw kennis kunt oefenen om zo jouw kans op succes tijdens het theorie examen kunt vergroten.

De praktijk is helaas vaak anders dan de theorie. Veel mensen negeren verkeerregels met als gevolg een ongeval. Zo neemt het aantal aanrijdingen in Nederland nog altijd toe. Dit is mede debet aan het feit dat het steeds drukker wordt op de weg. Maar wat nu als jou een verkeersongeval overkomt? Wie is er aansprakelijk, hoe stel je de tegenpartij aansprakelijk en op welke schadeposten heb je recht?

Wat kun je zelf doen na een aanrijding?

Uiteraard kun je een letselschade advocaat in Rotterdam inschakelen na een verkeersongeval in Rotterdam. Deze letselschade advocaat heeft echter wel informatie nodig en daarom is het belangrijk om een aantal zaken goed te regelen.

In de Nederlandse wet is een regeling opgenomen die aangeeft op wie de bewijslast ligt. Deze regel is te vinden in artikel 150 van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering. Het wetsartikel luidt:

“De partij die zich beroept op rechtsgevolgen van door haar gestelde feiten of rechten, draagt de bewijslast van die feiten of rechten, tenzij uit enige bijzondere regel of uit de eisen van redelijkheid en billijkheid een andere verdeling van de bewijslast voortvloeit.” Kort samengevat en toegespitst op een verkeersongeval betekent dit dat wie stelt dat een ander schuldig is aan een aanrijding, dit moet bewijzen. 

Bewijs kan soms lastig zijn. Daarom adviseren wij je altijd om het volgende te doen nadat je bent aangereden:

  • Vul altijd een schadeformulier in en laat deze ook door de tegenpartij ondertekenen. Een door beide ondertekend schade aanrijdingsformulier is een bewijsmiddel en je kunt hier bij de rechtbank een beroep op doen.
  • Zijn er getuigen van de aanrijding? Vraag deze getuigen om een verklaring op papier te zetten en vraag de contactgegevens van de getuigen
  • Weigert de tegenpartij om het schadeformulier in te vullen of ontstaat er discussie over wie schuldig is aan het ongeval? Bel dan ter plaatse de politie. Deze kan een onderzoek naar de toedracht van het ongeval starten.
  • Ga met uw letsel altijd direct na een arts en laat het letsel documenteren. Dit voorkomt discussie over het letsel dat u opgelopen heeft.
  • Schakel een letselschade advocaat in. Bijvoorbeeld een letselschade advocaat in Amsterdam als u daar aangereden bent. Deze kan u verder helpen bij het indienen van uw schadeclaim.

Welke letselschade wordt vergoed?

Als u slachtoffer bent van een verkeersongeval, dan heeft u recht op een schadevergoeding. Deze bestaat uit een vergoeding van de materiële schade en de immateriële schade. Deze laatste schadepost wordt ook wel smartengeld genoemd.

Materiële schade bestaat uit alle schade welke op geld te waarderen is. U kunt hierbij denken aan schade aan uw fiets of auto, inkomensschade bij arbeidsongeschiktheid en medische kosten zoals het eigen risico.

Smartengeld is een vergoeding voor het leed dat u als gevolg van een aanrijding lijdt. Hierbij kunt u denken aan pijnklachten, verdriet, boosheid en angstklachten die ontstaan zijn door het ongeval.