Je hebt pas praktijkexamen gedaan om je rijbewijs te halen. Helaas ben je gezakt, vervelend. Je krijgt na het examen precies te horen wat je niet goed hebt gedaan. Je gaat dan met de examinator in gesprek. Na afloop van dit gesprek krijg je altijd een formulier mee waar alles wat je hebt besproken met de examinator ook nog een keer op staat. Je bespreekt dit formulier dan met je instructeur om zo te kijken hoe je de verbeterpunten gaat bereiken. Je maakt samen met je instructeur een plan van aanpak en kijkt dan hoeveel lessen er nog nodig zijn voordat je opnieuw op praktijk examen kan. Wat kun je doen als je gezakt bent voor je praktijk examen? In deze blog een aantal tips.

Feedback

Het is heel belangrijk dat je het formulier wat je van je examinator hebt gekregen serieus neemt en dit goed oefent in de aankomende lessen, want zo is je kans van slagen de volgende keer groter. De examinator probeert je alleen maar te helpen met zo een formulier. Werk eraan met het plan van aanpak.

Doorgaan

Het belangrijkste is dat je niet in je fouten blijft hangen. Iedereen maakt fouten, dus waarschijnlijk ook jij tijdens je praktijk examen. Fouten maken is menselijk. Het belangrijkste is ervoor zorgen dat de fouten worden opgelost. Zit je de volgende keer in de auto om je praktijk examen te doen en maak je een fout? Probeer er dan niet meteen aan te denken dat je gezakt bent, maar zet je fout recht en probeer je te concentreren op de rest van je examen. Vooruit denken en doorgaan.

Instructeur

Heb je je instructeur niet laten meerijden bij het laatste praktijk examen? Laat je instructeur dan komend examen wel meerijden. Je instructeur zit achterin en krijgt zo een goed beeld van wat er goed en minder goed gaat. Je instructeur kan je zo voorzien van advies, naast het advies van de examinator. Natuurlijk gaan we er niet vanuit dat je weer zakt, maar mocht dit toch gebeuren dan is dit wel een extra tip.

Lessen volgen

Het is ook goed om lessen te blijven volgen nadat je gezakt bent. Laat niet eerst een periode verstrijken voordat je weer opnieuw begint met rijles. Je bent dan alweer de helft verleerd en dat wil je voorkomen. Door meteen verder te gaan met rijles kun je werken aan de feedback en kun je daardoor meteen hierop focussen. Je kunt eventueel overstappen van rijschool, als je niet tevreden bent met je huidige instructeur. Je kunt bijvoorbeeld terecht bij Verkeersschool Cordewener. Je krijgt hier zeer persoonlijke coaching, wat je extra kan helpen wanneer je gezakt bent voor je praktijk examen.