Studies tonen heel duidelijk aan hoe uiterst belangrijk het is om geconcentreerd te rijden. Volgens deze studies is onoplettendheid mede verantwoordelijk voor 61% van de dodelijke verkeersongevallen. Afleidingen veroorzaken deze fatale onoplettendheid. Wie bijvoorbeeld een online casino in Nederland wil bezoeken, moet dat niet doen tijdens het rijden. Vermoedelijk wil hij zijn spel aandachtig volgen om geen mogelijke winsten mis te lopen. En vooral in het wegverkeer, waar niet alleen mogelijke winsten maar zelfs levens op het spel staan, is die oplettendheid ver te zoeken. Als u rijdt, moet u op de volgende dingen letten zodat u echt geconcentreerd blijft in het verkeer.

Gesprekken in de auto

Natuurlijk is het niet verboden om te praten tijdens het rijden, maar hier moet men weten dat gebleken is dat bestuurders ongeveer 25 tot 30% van de tijd afgeleid zijn achter het stuur. Gesprekken met passagiers zijn alleen al goed voor de helft van de tijd dat bestuurders afgeleid zijn. Oppervlakkige gesprekken leiden veel minder af dan intensieve gesprekken, maar gesprekken in de auto moeten altijd worden vermeden. Hier is altijd volledige concentratie vereist voor allerlei argumenten. Deze concentratie wordt onttrokken aan het eigenlijke rijden. De situatie wordt nog dramatischer als het om een echte ruzie gaat, dan komt ook agressie om de hoek kijken, wat zeker elke concentratie voor het rijden wegneemt.

Er is echter ook aangetoond dat een bijrijder zelfs de veiligheid in de auto kan verbeteren. Hij of zij kan veranderingen in het verkeer herkennen en daar vroegtijdig over communiceren.

De telefoon in de auto

Feit is dat het gebruik van de telefoon tijdens het rijden het risico op een ongeval aanzienlijk verhoogt. Om het duidelijker te stellen: telefoneren tijdens het rijden verviervoudigt het risico op een ongeval. Alleen al bellen heeft een verstorend effect op de concentratie. Bij gebruik van een handsfree systeem neemt het risico echter af. De situatie is echter anders bij het gebruik van een smartphone, omdat daarvoor een extra voorwaarde geldt. Hier zijn er geen knoppen die gevoeld en intuïtief gebruikt kunnen worden.

Muziek luisteren, maar hoe?

Hoewel het bedienen van een autoradio niet in verband wordt gebracht met een significant hoger ongevalsrisico, wordt het ongevalsrisico onmiddellijk verdubbeld zodra actief muzieknummers worden geselecteerd. Natuurlijk luistert bijna elke bestuurder naar muziek, maar als die te hard staat, neemt het risico op een ongeval onmiddellijk aanzienlijk toe. Alleen al door het volume wordt de concentratie aanzienlijk verminderd. Een ander probleem en een extra ongevalsrisico ontstaat door het afluisteren van de claxon van Martin. Mensen rijden onvoorzichtig een kruispunt op terwijl een signaal voertuig nadert, maar akoestisch is het natuurlijk niet meer waar te nemen. De situatie op kruispunten is ook problematisch wanneer de politie of de noodarts al direct achter het voertuig staat, geblokkeerd, en de bestuurder de akoestische waarschuwingen hoort en ze door de afleiding en het gebrek aan concentratie gewoon niet meer opmerkt.

Zodat de concentratie niet wordt aangetast

Tegenwoordig zijn er al veel waardevolle hulpsystemen die de verkeersveiligheid helpen verbeteren. Deze assistentiesystemen zijn bijvoorbeeld cruise control of adaptieve cruise control, automatisch remmen in noodgevallen, waarschuwing voor het verlaten van de rijstrook en verkeersbordherkenning.

Ook het verkeersalarm van Saphe draagt bij tot meer veiligheid. Hier wordt u gewaarschuwd voor ongevallen, gevaren, auto’s op de vluchtstrook en verkeerscontrolesystemen.

Huisdieren in de auto

Als huisdieren, met name honden of katten, in de auto worden meegenomen, is het belangrijk dat het dier goed en vooral veilig in de auto is ondergebracht. Katten moeten altijd in een reismandje worden vervoerd. Enerzijds is het dier tijdens de reis veilig ondergebracht in het voertuig en anderzijds veroorzaakt het geen afleiding tijdens de reis. Een loslopende kat in de auto, of een kat die zelfs op de schoot van de bestuurder wordt gedragen, vermindert de concentratie van de bestuurder aanzienlijk. Hetzelfde geldt voor honden, die ook in een transportbox moeten worden vervoerd of met een gordelsysteem moeten worden vastgezet. In geen geval mag een hond tijdens het rijden vrij in de auto bewegen. Beweging alleen al leidt onmiddellijk tot afleiding en kan in het ergste geval een ongeval veroorzaken.

Langere reizen en concentratie

Vooral bij langere ritten moet u altijd zorgen voor regelmatige pauzes. Het is belangrijk om na een bepaalde tijd even te ontspannen. Een stop op een rustplaats kan bijvoorbeeld helpen. Hier kunt u een paar minuten in de frisse lucht bewegen en ervoor zorgen dat de spanning van de reis weer afneemt. Daarnaast kan zo’n pauze gebruikt worden om naar het toilet te gaan; een volle blaas tijdens de reis zorgt er ook voor dat je steeds minder geconcentreerd raakt. Bovendien is dit ook het ideale moment om jezelf wat aan te sterken, d.w.z. om iets te eten of te drinken. Lange ritten op vaak drukke snelwegen zijn echte energievreters. Dit is het moment om uw energie aan te vullen en uw batterijen weer op te laden. Zo gesterkt en verfrist kunt u uw reis met veel meer concentratie voortzetten.

Ziek en rijden

Als u ziek bent, moet u zeker overwegen of u echt achter het stuur wilt kruipen. Een zware verkoudheid kan voldoende zijn om u veel minder geconcentreerd te laten rijden. Je neus loopt en je moet naar je zakdoek grijpen. Korte seconden (4 seconden) van afleiding, omdat je bijvoorbeeld naar een zakdoek grijpt, kunnen betekenen dat je een afstand van 90 meter hebt afgelegd tegen snelheid 80, die je als het ware blindelings hebt afgelegd. In deze tijd en op deze zeer lange afstand kunnen enorm veel dingen gebeuren die onmiddellijk tot een ongeval leiden. Maar ook het algehele concentratievermogen wordt ernstig aangetast. Pijn in de ledematen, hoofdpijn, zware hoestbuien zorgen ervoor dat je maar half zo geconcentreerd bent als normaal.

Maar ook andere aandoeningen kunnen zorgen voor zeer ongericht rijgedrag. Iemand die met ernstige rugpijn rijdt, is bijvoorbeeld extreem verzwakt. Je zult altijd proberen zo min mogelijk te bewegen, zodat een stekende pijn niet plotseling door je ledematen raast. Hier is de concentratie op de eigen beperking veel hoger dan die op het autoverkeer.