Bereid je voor op je theorie examen met

Fietspad bord

 

Weet jij over fietspad bord? En nog belangrijker: Wat voor een vragen kun jij op het auto rij examen verwachten over dit onderwerp? Op deze pagina leggen wij de complete theorie gratis voor je uit. 

fietspad bord

Op deze afbeelding is een voorbeeld te zien, ga snel verder naar onze uitleg voor meer informatie over het onderwerp.

Bekijk uitleg

Verkeersbord fietspad

Het fietspad is voor fietsers. Hierop mogen alleen fietsers rijden. Zolang je een brom of andere voertuig rijdt mag je je niet begeven op het fietsen pad, dit leer je ook tijdens het oefenen van motor theorie examen. Niet overal zijn de fietspaden verlicht. In sommige landen zijn ze zelfs onverlicht. Ook bij de fietspaden kom je het bord fietspad tegen. Je kunt ze herkennen door een ronde blauwe bord met een witte fiets.

In andere landen is de kleur van die fiets iets anders. Deze borden worden door de gemeente of provincie geplaatst. Hoe smal het ook lijkt, de fietser moet hiervan gebruik maken. Als je als fietser deelt neemt aan het verkeer, en je ziet een bord kun je het direct herkennen als je een witte fiets ziet. Bromfietsers bijvoorbeeld mogen zich hierop niet begeven vanwege hun hoge snelheid.  Soms is het ook het geval dat fietsers en bromfietsers gebruik maken van de zelfde rijbaan. In dit geval ziet de bestuurder een blauwe bord met een fiets en bromfietssymbool. Dit kom je ook te weten tijdens het bromfiets examen leren.

Soms is het ook zo dat je een rechthoekig bord tegenkomt. Met witte letters staat er geschreven ‘fietspad’. In de meeste gevallen is dit onverlicht. Deze weg mag niet gebruikt worden brom- en snorfietsen met een benzinemotor. Op zo een manier is het dan veilig op de weg te fietsen.

Fietsstroken

In de meestal landen is het zo dat brommen binnen de bebouwde kom zich op de rijbaan moeten begeven. Bij vrijwillige fietspaden is er geen sprake van een rijbaan, dat is dus niet verplicht. Dit noemt men fietsstroken.

Onder de fietsstroken begrijpen we er drie van namelijk: fietsstroken met doorgetrokken streep, met onderbroken streep en zogenaamde fietsstroken. Alleen de eerste twee stroken zijn voorzien van een geschilderd fietssymbool. Hier mogen automobilisten helemaal niet komen. De automobilist mag alleen hier komen wanneer hij of zij een parkeerplaats wenst te bereiken.

Met de auto stoppen op een fietsstrook mag dus helemaal niet. Al rijdend die strook oversteken mag wel, maar de fietser mag geen hinder hiervan ondervinden. De fietser is niet verplicht op de fietsstrook te rijden. Alhoewel de meeste automobilisten dat wel denken, is dat niet zo.

Verplicht fietspad

Over het algemeen is het belangrijk te weten welke de belangrijkste verkeersborden zijn.

  1. Verplicht fietspad: brommers die een gele kenteken hebben mogen niet rijden op een verplicht fietspad. Dit herken je aan het bord; verplicht fietspad, een blauw, rond bord met een witte fiets zoals eerder aangegeven.
  2. Verplicht fiets-/ bromfietspad: je herkent dit fietspad aan een blauw rond bord met daarop een witte fiets en bromfiets. Een bromfietser dient hier te rijden in plaats van op de rijbaan.
  3. Onverplicht fietspad: brommers met een geel kenteken mogen niet rijden op een onverplicht fietspad. Herkenning kan door een onverplicht fietspad aan een blauw rechthoekig bord met witte tekst ‘fietspad’. Onverplichte fietspaden vind je meestal in natuurgebieden.
  4. Tijdelijke bord: wanneer er werkzaamheden worden verricht in een bepaalde rijstrook of gebied kan het fietspad tijdelijk worden afgesloten. Die bromfietsers kunnen wel op een veilige manier op de rijbaan komen. De datum van de werkzaamheden wordt dan aangegeven op het bord.

Het is dus duidelijk dat onder verkeersborden een onderbord kan staan. Op zo een onderbord kan nadere informatie die uitleg geeft van het verkeersbord aangegeven worden. Ook kan een onderbord staan voor welke weggebruikers het geldt en voor wie juist niet. Belangrijk is dat op het moment je deelneemt aan het verkeer als fietser dat je let op alle borden die er staan, om zo te zorgen voor een veilig verkeer. Op zo een manier worden er minder verkeersongevallen genoteerd. Automobilisten kunne dan gerust ook gebruik maken van het verkeer.

 

Waarom Autotheorie.nl?

 

N

CBR informatie

Ons oefenmateriaal sluit aan op de vragen van het CBR.

N

Verkeersborden oefenen in 2023

Leer de betekenis van alle verkeersborden voor je auto theorie examen

N

Verhoog slagingspercentage

Gemiddeld slaagt 80% in een keer.

N

Ieder voertuig

Website voor zowel auto als motor, scooter & vaarbewijs.