Bereid je voor op je theorie examen met

Dronken op de fiets

 

Weet jij over dronken op de fiets? En nog belangrijker: Wat voor een vragen kun jij op het auto rij examen verwachten over dit onderwerp? Op deze pagina leggen wij de complete theorie gratis voor je uit. 

Dronken op de fiets

Op deze afbeelding is een voorbeeld te zien, ga snel verder naar onze uitleg voor meer informatie over het onderwerp.

Bekijk uitleg

Mag je dronken fietsen?

De politie kan jouw rijbewijs niet innemen als je dronken op de fiets boete zou moeten krijgen. Je kunt wel voor enkele uren een rijverbod opgelegd krijgen voor de auto. Fietsen onder invloed van alcohol mag niet. Het veroorzaakt een gevaarlijke rijgedrag dat niet acceptabel is in het verkeer en brengt daarbij andere ook in gevaar. Dit leer je ook tijdens het auto theorie examen oefenen.

Deelnemen aan het verkeer moet onder een nuchtere situatie gebeuren. Dronken achter het stuur zitten is dus verboden. Als je onder invloed van alcohol fietst ka het een gevaar vormen voor andere en zelfs een ongeluk veroorzaken waarbij er een dode kan vallen.

Ook als fietser krijg je een alcohollimiet. Als je een fietser bent mag jouw alcoholgehalte fietser niet hoger zijn dan 0,5 promille. Dat is een limiet net als bij automobilisten.

Geldboete

Ook naast het feit dat je een rijverbod kan je ook een geldboete krijgen. Als je als fietser het verkeer in gevaar brengt of verhindert kun je veroordeeld worden. Ook als je een verkeersongeval veroorzaakt kun je veroordeelt worden. Vooral als iemand komt te overlijden of een zware lichamelijke verwonding oploopt.

Als je een alcohol concentratie van meer dan 0,22 milligram hebt is het verboden op een openbare plaats een voertuig te besturen. Ook gelden deze regels voor motorvoertuigen als voor andere voortbewegingstoestellen. Dus ook voor een step of een skateboard.

De straf die je zal krijgen is het zelfde bij alle andere voertuigen. Deze straf bestaat minimaal uit een geldboete dronken fietsen. En deze boete is afhankelijk van de graad van dronkenschap. Dus kortom als je politie jou dronken aantreft op de fiets kun je een rijverbod fietsen krijgen. Dronkenschap is een van de zware zaken /die beoordeelt wordt met betrekking tot de toestand, gedragingen of houding.

Bij dronkenschap wordt er gekeken of je nog rechtdoor kan lopen, is je spraakvermogen aangetast of is je kleding wanordelijk en soms zelfs als er braken komt bij kijken. Het maakt niet uit in welke voertuig je eigenlijk zit, de normen gelden voor een ieder.

Dronken op de fiets boete

In de wet wegverkeer staat vermeld dat een fietser onder invloed van alcohol een boete krijgt en dus niet verder mag rijden. De fietser wordt volgens de wet ook beschouwd als bestuurder. Het blijft dus altijd strafbaar voor een fietser die onder invloed is. Vroeger werd het rijbewijs automatisch ingetrokken. Nu is het zo dat je er een rijverbod voor krijgt.

De intrekking die vroeger gold is per 1 oktober 2017 afgeschaft. Dit is gedaan omdat dit geen rechtstreekse overtreding is. Het is wel belangrijk te weten dat het intrekken niet meer recht reeks gebeurd maar rechters hebben wel nog de mogelijkheid om naast een geldboete de rijbewijs wel nog in te trekken bij dit soort gevallen.

Mocht je worden aangehouden door de politie dan is het dus duidelijk dat je rijbewijs niet mag worden ingetrokken. Vertoon je wel een rijgedrag dat gevaarlijk is of hinderlijk voor het verkeer dan wordt je wel bekeurt. De politie geeft wel geen prioriteit aan het bekeuren van mensen die dronken ongeval veroorzaken. De kans wordt in bepaalde gevallen wel groter natuurlijk.

Loop je over straat in een beschonken toestand, dan wordt je niet getypeerd als bestuurder van een voertuig. Dan nog ben je in overtreding. In het wetboek van Strafrecht zijn al dit soort gevallen beschreven. Volgens artikel 453 mag je je kennelijk niet in dronkenschap op de openbare weg bevinden. Maar ook in dit geval zal de politie je niet zomaar aanhouden of bekeuren. Er moet wel ervoor gezorgd worden dat er geen sprake is van overlast. Kortom de kans dat iemand onder invloed wordt bekeurd of aangehouden is heel erg klein, mits degene zich aan de verkeersregels houdt.

Waarom Autotheorie.nl?

 

N

CBR informatie

Ons oefenmateriaal sluit aan op de vragen van het CBR.

N

Verkeersborden oefenen in 2023

Leer de betekenis van alle verkeersborden voor je auto theorie examen

N

Verhoog slagingspercentage

Gemiddeld slaagt 80% in een keer.

N

Ieder voertuig

Website voor zowel auto als motor, scooter & vaarbewijs.