U raakt betrokken bij een verkeersongeval. Wat moet u in deze situatie doen?

Correct! Wrong!

Als eerste zorgt u voor de veiligheid van uzelf en anderen en daarna gebruikt u uw alarmlichten om het andere verkeer te waarschuwen. Heeft u een veiligheidshesje? Trek dit dan aan. Blijf niet in het voertuig zitten (alleen bij vermoeden van letsel) en ga achter de vangrail staan. Steek dus nooit de snelweg over.

Wie mag er eerst?

Correct! Wrong!

De voetganger mag eerst. De auto wil afslaan en verlaat de rotonde. Bestuurders die afslaan moeten het verkeer dat op dezelfde weg rechtdoor gaat, voor laten gaan. De voetganger loopt rechtdoor op de rotonde en de auto moet de voorganger dus voor laten gaan.

Welke stelling is correct?

Correct! Wrong!

U moet blinden die voorzien zijn van een witte stok met één of meer rode ringen voor laten gaan. Dit geldt overigens ook voor alle andere personen die zich moeilijk kunnen voortbewegen.

In welke situatie heeft de voetganger voorrang?

Correct! Wrong!

Afslaande bestuurders moeten het verkeer dat op dezelfde weg rechtdoor gaat, voorrang verlenen. Dit betekent dat de voetganger alleen in situatie B voor gaat. In deze situatie slaat de auto namelijk af en loopt de voetganger rechtdoor op dezelfde weg als de auto die wil afslaan. In situatie A slaat de auto niet af en loopt de voetganger op een andere weg. Dit verkeersbord /cdn/b/b7.svg geeft aan dat u moet stoppen voor bestuurders op de kruisende weg en heeft geen betrekking op voetgangers.

Wie mag er als eerste?

Correct! Wrong!

Het oprijden van de weg vanaf een uitrit en een inrit inrijden vanaf de weg vallen onder bijzondere verrichtingen. In dit geval voeren beide autos een bijzondere verrichting uit en moeten alle andere weggebruikers verplicht laten voorgaan, dus óók elkaar. In deze situatie kan de inrijdende witte auto het beste wachten op de uitrijdende grijze auto, zodat er meer ruimte ontstaat voor de witte auto om daarna de inrit op te rijden.

Welke stelling is waar?

Correct! Wrong!

In een erf moeten bestuurders bij (gelijkwaardiger) kruispunten voorrang geven aan bestuurders van rechts.Hierbij moet u met name rekening houden met kinderen en voetgangers, welke overigens de weg in de gehele breedte mogen gebruiken.

U sleept een andere auto. Welke afstand mag er dan maximaal tussen uw auto en het andere voertuig zitten?

Correct! Wrong!

De afstand tussen de achterzijde van het trekkende voertuig en de voorzijde van het gesleepte voertuig mag maximaal 5 meter zijn.

U heeft alleen het rijbewijs B en wilt een andere auto slepen. Is dat toegestaan?

Correct! Wrong!

Het is toegestaan om een andere auto slepen met alleen het rijbewijs B. De bestuurder van het gesleepte voertuig moet echter ook in het bezit zijn van rijbewijs B.

Correct! Wrong!

Als u iets op de weg ziet liggen dat verkeersgevaarlijk is, bel dan handsfree 112 en geef door waar u het hebt zien liggen. Aan het dichtstbijzijnde hectometerbordje kunt u zien waar u bent.

Uw auto raakt te water. Wat moet u doen?

Correct! Wrong!

Allereerst zet u uw lichten aan, zodat het voor de hulpdiensten makkelijker is u te vinden. Daarna maakt u uw gordel los en opent het zijraam. Als u het raam niet open krijgt, kunt u een veiligheidshamer gebruiken. U verlaat de auto ruggelings, met uw gezicht naar het dak toe.

Verkeersborden trivia
Resultaten
Resultaten pagina