Wat is de betekenis van dit bord?

Correct! Wrong!

Dit bord duidt het einde van de toegestane maximale snelheid aan.

Wat is de betekenis van dit bord?

Correct! Wrong!

Het gaat hier om een adviessnelheid. Er wordt tijdens ideale (weers)omstandigheden aangeraden om niet harder dan dit advies te rijden. U vindt het bord bv. bij een scherpe bocht.

Wat is de betekenis van dit bord?

Correct! Wrong!

Dit bord waarschuwt voor groot wild dat kan oversteken.

Wat is de betekenis van dit bord?

Correct! Wrong!

Dit bord waarschuwt u voor een slecht wegdek, waarbij het onderbord vaak aangeeft wat er met het wegdek aan de hand is. U moet hier dus uw snelheid aanpassen.

Wat is de betekenis van dit bord?

Correct! Wrong!

Stop! In het bord kan worden aangegeven door wie en waarom het bord wordt toegepast. Bijvoorbeeld het woord ‘politie of ‘douane’.

Wat is de betekenis van dit bord?

Correct! Wrong!

Deze rijbaan of -strook is uitsluitend ten behoeve van lijnbussen.

Wat is de betekenis van dit bord?

Correct! Wrong!

Dit bord geeft aan dat dit een rotonde is waarbij u de richting van de pijlen moet volgen.

Wat is de betekenis van dit bord?

Correct! Wrong!

Er geldt hier een gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen zoals aangegeven op het bord. Dit betekent dat u hier dus niet links mag afslaan.

Wat is de betekenis van dit bord?

Correct! Wrong!

Als u dit bord aan de kant van de weg ziet staan, mag u aan die zijde niet parkeren. Het is wel toegestaan om hier even stil te staan om bijvoorbeeld iemand uit te laten stappen.

Wat is de betekenis van dit bord?

Correct! Wrong!

Deze parkeergelegenheid is alleen bestemd voor auto's. Bussen, vrachtwagens en motoren mogen hier dus niet parkeren. Ook andere voertuigcategorieën kunnen op het bord worden aangegeven.

Verkeersborden - borden quiz
Resultaten
Resultaten pagina